Windschermnetten

Zeer sterke en scheurbestendige gaasnetten in gebreid UV-gestabiliseerd polyethyleen.

Deze netten beschermen planten, bloemen en heesters tegen de wind.
Ze verhinderen dehydratatie van de bodem, verminderen de kans op vorstschade en beperken
de verspreiding van wildzaad.
In de sierteelt verhinderen de netten het opwaaien van containervelden alsook het wegwaaien of
de beschadiging van plastiektunnels bij stormweer.
Windschermnetten zijn eveneens geschikt voor horizontale toepassing als duurzame schaduwnetten.

 

Gewicht Afmetingen
50% windreductie
130 gr/m² 1,50 m x 50 m
130 gr/m² 2,00 m x 50 m
130 gr/m² 3,00 m x 50 m
130 gr/m² 3,00 m x 100 m
130 gr/m² 4,00 m x 100 m