Over Sluyza

Sluyza is een toonaangevend bedrijf dat zich specialiseert in boom- en heesterzaden.
Door het oogsten en verhandelen van hoogwaardige kwaliteitszaden van specifieke herkomsten,
wensen wij bij te dragen tot de Europese bebossing en algemene groot-groenvoorziening.

Naast de handel in boom- en heesterzaden is Sluyza uitgegroeid tot groothandel in tuinbouw-
en boomkwekerijartikelen met als troef de import van bamboe, tonkin en splitbamboe die
hun weg vinden als steunmateriaal in de tuinbouw, boomkwekerij en fruitteelt.